» สถานการณ์

 


 

ประเทศไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมในทวีปเอเชีย ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆจึงเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็๋ว ซึ่งรวมไปถึงสถานให้บริการทางเพศและการแสดงโชว์ทางเพศ ที่ผู้ให้บริการทางเพศมิได้มีเพียงผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเด็กชายและเด็กหญิงด้วย ในหลายเมืองใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย และ ภูเก็ต เด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็น เด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงได้กลายเป็นสินค้าทางเพศที่ผู้ซื้อสามารถหาซื้อบริการได้ในสถานบริการ ต่าง ๆ นอกจากนี้ เด็กบางคนยังได้รับการติดต่อตามท้องถนนจากนักท่องเที่ยวที่แสวงหาบริการทางเพศจากเด็ก1 ขณะที่สถานบริการและโรงแรมต่าง ๆ ยังคงเป็นสถานที่หลักในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เหตุการณ์และคดีหลายคด2 ที่เกิดขึ้นได้บ่งชี้ว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศ ที่พำนักในประเทศไทยในจำนวนมากขึ้นที่ได้เช่าที่พักอาศัยในระยะยาวและใช้สถานที่ดังกล่าวในการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กรวมถึงการผลิตสื่อลามกเด็กได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น เนื่องจากการกระทำเช่นนี้ในโรงแรม หรือสถานบริการอาจเป็นที่สงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการถูกค้นพบมากกว่า 3ทั้งนี้สื่อลามกเด็กเหล่านี้ถูกเผยแพร่หรือเสนอขายอย่างกว้างขวางบนอินเตอร์เน็ต4

ขณะที่สื่อต่างประเทศและสื่อไทยอาจเน้นความสนใจไปยังผู้ละเมิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติจากประเทศตะวันตก แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าผู้ละเมิดทางเพศชาวเอเชียรวมถึงชาวไทย ต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่อการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กด้วยเช่นกัน 5จากการพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาระดับวิทยาลัยซึ่งทำงานเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์เพื่อน้องหญิง (ซึ่งเป็นหน่วยงานในความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในภาคเหนือ) พบว่า เด็กนักศึกษาหลายคนได้ถูกติดต่อ และทาบทามจากผู้ชายในท้้องถิ่นที่มีฐานะทางการเงินสูงเพื่อหาผลประโยชน์ทางเพศ โดยชายเหล่านี้ทำตัวเป็น “ผู้อุปการะ” ให้กับเด็กสาว โดยการให้ของขวัญและเงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ์6 นอกจากนี้ จากการรายงานของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆพบว่าร้านค้าที่ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นสถานที่ที่ผู้ชายไทยใช้แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กรวมถึงเด็กผู้ชาย โดยแลกเปลี่ยนกับการให้เด็กเหล่านี้เข้าไปเล่นเกมส์บนอินเตอร์เน็ตได้ฟรีในห้องส่วนตัวด้านหลังของร้าน7 ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission) ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พบว่า่มีเด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คนที่ถูกลวนลามทางเพศในจำนวนเขตการศึกษาทั้งหมด ๑๗๕ เขตทั่วประเทศ 8

ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ในการค้าเด็กและผู้หญิงเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศและแรงงาน รวมทั้งการบังคับขอทาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าแนวโน้มการค้าเด็กไทยในธุรกิจบริการทางเพศภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง แต่ขณะเดียวกันเด็กเหล่านี้ถูกค้าข้ามประเทศในจำนวนที่เพิ่มขึ้น (อาทิเช่น ถูกส่งไปประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย โดยผ่านทางประเทศมาเลเซีย และประเทศฮ่องกง) ด้วยแนวโน้มนี้เองจำนวนของเด็กต่างชาติที่ถูกนำมาค้าในประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ทางเพศจึงมีจำนวนมาขึ้น9 เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจากประเทศกัมพูชา จีน (มณฑลยูนาน) ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม10 รวมถึงเด็กๆ ชนกลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ได้ถูกนำมาค้าเพื่อผลประโยชน์ทางเพศในเมืองใหญ่ ๆ หลายเมืองในประเทศไทย การศึกษาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เด็กชนกลุ่มน้อย เช่น ชนเผ่ากะเหรี่ยง และชนเผ่าอาข่า เดินทางจากอำเภอแม่สายไปยังกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยอาศัยอยู่ชั่วคราวในบ้านพักที่ผู้จัดหาบริการทางเพศสำหรับชาวต่างชาติจัดไว้ให้ ก่อนที่เด็ก เหล่านี้จะถูกนำไปบริการชาวต่างชาติ ที่จำนวนหนึ่งถือเป็น “ขาประจำ” ที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ๆ 11

ยิ่งไปกว่านั้น บ่อยครั้งที่เด็กชาวไทยถูกตระเตรียมความพร้อมเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (grooming) โดยถูกหลอกล่อให้สร้างความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนเแปลกหน้าผ่านห้องสนทนาหรือ “แชตรูม” ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเด็กเหล่านี้อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศในเวลาต่อมาหลังจากการนัดพบเจอตัวกับคนที่รู้จักผ่านทางห้องสนทนา ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จากการสำรวจโดยมหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจอัสสัมชัญ (ABAC) พบว่า ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตจำนวนสองเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ถึง ๒๔ ปี ได้มีการนัดพบเจอตัวกับคนที่รู้จักผ่านห้องสนทนา โดยผู้้ใช้บริการจำนวน ๑๓ เปอร์เซ็นต์จากกลุ่มนี้ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่ตนเองได้ไปพบปะด้วย12 เครือข่ายทางสังคมทางอินเตอร์เน็ต (social network websites) ได้กลายเป็นแหล่งพบปะที่เป็นที่นิยมของเด็กและวัยรุ่นไทย พวกเขาเหล่านี้ไม่ลังเลที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อส่วนตัวของตนเอง รวมถึงรูปภาพต่างๆ โดยเพิกเฉยต่อความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มีเป้าหมายในการล่วงละเมิดทางเพศ เด็กผู้หญิงวัยรุ่นบางคนยอมให้เพื่อนชายของตนถ่ายภาพเปลือยตนเองโดยไม่ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในเวลาต่อมาก็พบว่าภาพเปลือยของตนถูกเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางครั้งมีการกระจายภาพถ่ายเหล่านี้ไปยังเครือข่ายเว็บไซต์ภาพลามกอนาจารเด็กด้วย 13

ประเทศไทยได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดภายในและต่างประเทศว่าเป็นสถานที่ที่ผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก โดยใน พ.ศ. 2549 มูลนิธิอินเตอร์เน็ต วอช (Internet Watch Foundation) ได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ห้าของรายชื่อประเทศ “แหล่งรวมชั้นนำห้าแห่งแรก (Top Five Hosts)” ที่เป็นแหล่งเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก ตามรายงานเรื่องการละเมิดเด็กที่แจ้งโดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ต พบว่ามีเว็บไซต์ดังกล่าวเกือบถึง ๕,๐๐๐ แห่ง (๓.๖ เปอร์เซ็นต์) ซึ่งสามารถสืบสาวได้ว่าอยู่ในประเทศไทย 14

จากการสำรวจชุดเดียวกันโดยมหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจอัสสัมชัญ (ABAC) พบว่า เด็กๆ ที่อายุเพียง ๑๑ ปี ถูกนำไปเกี่ยวข้องกับสื่อลามกในอินเตอร์เน็ตในรูปแบบที่เลวร้าย (extreme forms)15 ภาพถ่ายลามก ภาพยนตร์ลามก ข้อความลามก และการ์ตูนลามกมีขายทั่วไปตามท้องถนนและบทอินเตอร์เนต ซึ่งบุคคลทั่วไปรวมถึงเด็กๆ สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย แผ่นพับใบปลิวโฆษณาขายสื่อลามกเด็กและผู้ใหญ่ในรูปแบบซีดี และวีดีโอและแบบฟอร์มสั่งซื้อได้ถูกจัดส่งอย่างเปิดเผยให้แก่บุคคลทั่วไปโดยการเลือกสุ่มส่งทงไปรษณี 16 ตามรายงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Economic and Social Development Board - NESDB) ว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศไทยประจำไตรมาสที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พบว่า “เด็กในโรงเรียนประถมศึกษานิยมอ่านการ์ตูนลามก ขณะที่เด็กในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยนิยมดูวีดีโอลามก” 17จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยที่จะต้องรับรองและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รวมทั้งการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกผ่านเทคโนโลยี่อันทันสมัยเหล่านี้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้้ นโยบายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งอีกสิ่งหนึ่งในการตอบรับกับปัญหานี้ 

กรณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศต่อเด็กที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ เช่นกรณีการจับกุมนักท่องเที่ยว นายจอห์น คาร์ เมื่อ พ.ศ. 2549 ขณะที่ทำงานในประเทศไทยในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ 18ได้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของเด็กนักเรียนต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเนื่องจากการขาดกลไกในสถานการศึกษาในการปกป้องเด็ก ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายในการออกใบอนุญาตให้พักอาศัย (วีซ่า) ณ จุดเดินทางเข้าเมือง นักท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถหางานเป็นครูสอนภาษาได้อย่างง่ายดาย อันเป็นช่องทางให้พวกเขาเข้าถึงตัวเด็กได้โดยสดวก ซึ่งในขณะจัดทำรายงานฉบับนี้  รัฐบาลไทยกำลังพิจารณากลไกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประเทศไทยได้ลงนามในปฎิญญาสต็อคโฺฮล์มและวาระเพื่อการปฎิบัติในปี 2539 (Stockholm Declaration and Agenda for Action) และได้ยืนยันการลงนามในคำมั่นดังกล่าวณการประชุมสุดยอดระดับโลกครั้งที่ 2 ที่โยโกฮามาเมื่อพ.ศ. 2544

 

 

 

คัดลอกจาก “การติดตามผลระดับสากล: รายงานว่าด้วยความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก - ประเทศไทย” พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยองค์การเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ

1. Abuser gets 42 years in Thai jail. CNN. Accessed on 6 September 2006 from: http://www.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/southeast/11/25/thailand.abuser/index.html
Swiss man arrested for allegedly committing sex offenses against boys. Accessed on 6 September 2006 from: http://newsfromrussia.com/world/2006/01/06/70867.html.
Chiang Mai: Brit arrested in child sex allegation. October 21, 2004. Accessed on September 6, 2006 from http://www.thaivisa.com/forum/index.php?showtopic=19010.

2. Finnish men molest Thai boys. Accessed on 6 September 2006 from: http://www.scandasia.com/viewNews.php?news_id=1482&coun_code=th

3. The Nation Newspaper July 28, 2006. http://www.nationmultimedia.com/2006/07/28/headlines/headlines_30009838.php

4. The Nation Newspaper May 11, 2005.  http://www.nationmultimedia.com/2005/05/11/national/data/national_17320044.html
The Sydney Morning Herald October 13, 2006. http://www.smh.com.au/news/world/australian-child-porn-accused-to-be-deported/2006/10/13/1160246306347.html
Daily NewspaperApril 26, 2006. A German couple, their daughters, and other porn stars were arrested in Pattaya this past April’

5. Thai and German police arrested a Thai man, a Thai woman, and a Filipino woman for charges of trafficking under the disguise of a travel agency.  Bangkok Post May 30, 2006.
a Thai trafficking gang/mafia buys children from the hilltribe minority or Burmese migrants for as little as a 100 Baht for commercial exploitation and trafficking. Bangkok Post, August 7, 2006
a Japanese diplomat bought sex with a 16 year old and admitted to having the “Lolita Complex.” The Nation Newspaper April 19, 2006.

6. ECPAT International. Chiang Rai Mission Report - 27 to 28 September 2005

7.Sex abuse at Internet Café: Man accused of molesting boys, Bangkok Post Newspaper, 25 May 2006, page 5, section 1 “Home”

8.Education: UN Regional Report: Schools are violent places, Bangkok Post (English newspaper), 20 October 2006, Section 1, page 4

9 Thailand’s Country Paper on Prevention and Suppression of Human Trafficking, Ministry of Social Development and Human Security, National Operation Centre on Prevention and Suppression of Human Trafficking (NOCHT), presented in the Workshop on Civil Society and Government Collaboration to Combat Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region. 22-24 May 2006. Bangkok, Thailand, organised by Vital Voices Global Partnership.

10. Ibid.

11.Academic says ‘open houses’ needed to help street children’. Bangkok Post. 16 September 2006. p. 2, section 1.

12. ‘As Internet users get younger, the dangers of the web grow and the authorities play catch-up’. Accessed from: http://www.manager.co.th/IHT/ViewNews.aspx?NewsID=9490000037583

13. Ibid.

14. The Bangkok Post Newspaper. October 4, 2006. “Thailand Among Top 5 Child Abuse Site Hosts.”

15. ‘As Internet users get younger, the dangers of the web grow and the authorities play catch-up’. Accessed from: http://www.manager.co.th/IHT/ViewNews.aspx?NewsID=9490000037583

16. Information obtained during an interview with Dr. Weerasak Kowsurat, Member of Parliament, Chartthai Party, Bangkok (at the time of the interview). The interview was  conducted by staff from the East Asia Pacific Regional Office of ECPAT International on the 18th August 2006.

17. ‘NESDB Report: Porn ‘a threat to the future of Thai Youth’’. Bangkok Post. 18 March 2006. p, 4, section 1.

18. The arrest of John Karr in 2006, suspect of the murder of Jon Benet Ramsey in the USA ten years prior and wanted on child pornography charges, highlighted the extent to which teachers and instructors can live in Thailand without proper background checks.


[ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ]

[ ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ ] [ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ] [ต้องการสนับสนุนกิจกรรม]