» ข่าวประชาสัมพันธ์

 


“อาร์เอส” เปิดโปรเจ็คใหญ่ “อาร์เอส กิ๊ฟ แบ็ค” คืนกำไรสังคมมุ่งเน้น “เด็ก-เยาวชน” 3 องค์กรการกุศล ได้แก่ “Plan International Thailand” หรือ “Plan” (แพลน)  องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็กที่ด้อยโอกาส , “Raks Thai Foundation” (รักษ์ไทย) หรือ (A Member of CARE International) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน และช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ให้มีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาสังคมได้ และ “ECPAT International” หรือ “Ecpat” (เอ็คแพท)  เป็นเครือข่ายทั่วโลกที่มีอุดมการณ์เพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ   อ่านต่อ

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เร็วๆ นี้