» เกี่ีี่่ยวกับเรา

 

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ECPAT Foundation, Thailand
เอ็คแพท ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเรา และขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเอ็คแพท โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเด็กที่รอดพ้นจากการตกเป็นเป็นผู้เสียหาย และเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ โดยเราจะนำเงินบริจาคของท่านไปใช้ในการปกป้อง คุ้มครองเด็กทั้งเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายและเด็กที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยง เพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในการใช้ในชีวิตสังคม นอกจากนี้เอ็คแพทยังเน้นสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วยเช่นกัน

 

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ ECPAT Foundation สมาชิกเครือข่ายเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศไทย โดย:

1. เช็คหรือธนาณัติ สั่งจ่าย ECPAT International 

2. โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ธนาคารสำหรับ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี เลขที่ี่ 1234502589


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสนับสนุนโครงการให้เท่าที่คุณให้ได้

 


กลับไปหน้าแรก