» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ


ประมวลภาพ
การประชุมวางแผนรณรงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (Make IT Safe)

วันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย