» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ


ประมวลภาพ
การเสวนา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (Make IT Safe)

วันที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย