» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ


ประมวลภาพ การประชุมองค์กรในความร่วมมือ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

ณ ห้องประชุมโรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย