» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ


ประมวลภาพ คณะผู้ตรวจเยี่ยมองค์การเอกชนต่างประเทศ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

ณ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โครงการโรงเรียนร่วมใจป้องกันภัยมืด