» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ


ประมวลภาพ การอบรมหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็ก

จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (The Code of Conduct)

วันที่ 18 มิถุนายน 2551

ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย