» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ประมวลภาพ การอบรมหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็ก

จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (The Code of Conduct)

วันที่ 18 มีนาคม 2551

ณ ห้องประชุมลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย